Om webbplatsen

Bakom den här sidan står Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Polismyndigheten och Stöldskyddsföreningen.

Myndigheter bakom webbplatsen

Sidan har tagits fram som en del av kampanjen Tänk säkert för att fler ska bli medvetna och öka kunskapen om informations- och cybersäkerhet samt förstärka förmågan att skydda sig mot brott.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, är en statlig myndighet. MSB har ansvar för att stödja samhällets beredskap för olyckor, kriser och civilt försvar.

Polismyndigheten är en statlig myndighet som genom sina insatser bidrar till att minska brottsligheten och öka människors trygghet.

Stöldskyddsföreningen är en ideell förening som bidrar till ett tryggare samhälle genom brottsförebyggande arbete och informationsspridning.

Tillgänglighet

Stöldskyddsföreningen står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Den här texten beskriver hur tanksakert.sakerhetskollen.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Webbplatsen är förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från tanksakert.sakerhetskollen.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss.

Du kan kontakta oss på följande sätt:

  • skicka e-post till info@stoldskyddsforeningen.se
  • ring 0771-773 773.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av tanksakert.sakerhetskollen.se.
Senaste bedömningen gjordes den 27 maj 2022.
Redogörelsen uppdaterades senast den 27 maj 2022.

Om kakor

På tanksakert.sakerhetskollen.se används kakor. Du kan läsa mer om hur kakor hanteras på sidan om kakor.

Så behandlas dina personuppgifter

Om du vill veta hur dina personuppgifter behandlas kan du läsa policy för personuppgifter.

En kampanj på uppdrag av regeringen för ett säkrare digitalt samhälle.

Ett samarbete mellan

MSB
Polisen
Stöldskyddsföreningen

Sidan och dess innehåll är framtagen av SSF Stöldskyddsföreningen i samarbete med Polis och MSB.

Strukturerat innehåll på siten drivs av Sanity.io

Alla guiderHur stor säkerhetsrisk är du?Andra språk/Other languagesKontakta ossOm webbplatsen